OvaCure

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, CVR 36174951

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ovacure.org) samt sociale medier (www.linkedin.com, www.facebook.com, www.instagram.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 238766) og kontooverførsel (Reg.nr. 9570, kontonr. 12893892).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for OvaCures arbejde omkring igangsættelse af forskning indenfor æggestokkræft.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05444