Os Om Havet

10-04-2023

Kontaktoplysninger

Ny Carlsberg Vej 9, 4. th., 1760 København V - CVR 38781820.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. april 2022 til den 10. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.osomhavet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 773349) og kontooverførsel (Reg. 8122 konto 1220103273).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af organisationen. Udgifter til miljøforberedende events, naturgenoprettelse og formidling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04880