Orkesterefterskolen

04-07-2023

Kontaktoplysninger

Bisgårdmark 18

7500 Holstebro

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 1. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.orkesterefterskolen.dk), sociale medier (Facebook) samt SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 469720) og kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.: 976649).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til momskompensation til modernisering af skolen bygninger.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til forskønnelse af skolens bygninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06455