ORDBLINDE/DYSLEKSIFORENINGEN I DANMARK

10-06-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 11. juni 2022 til den 10. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ordblindeforeningen.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 21094) og kontooverførsel (reg.nr.: 2251 kontonr.: 8974109248).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at fremme ordblindesagen via foreningens frivillige politiske arbejde og på anden vis, herunder ved møder og workshops for medlemmer og frivillige i foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06476