OPERATION MISSION

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Drejervej 17, 2400 København NV - CVR 11451772

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.om.org/dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 44113) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 0002037770).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for driften og administrationen af foreningen Operation Mission, herunder at inspirere og motivere kirker til at involvere sig i mission og at sende missionærer godt ud i verden med evangeliet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06134