Operation Julegaveregn

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Krogagervej 7, 2605 Brøndby - CVR 36325739.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (julegaveregn.dk), sociale medier (Facebook)og SMS /mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0400 konto 4016786476).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julegaver til børn anbragt på danske børnehjem eller dagsinstitutioner. Operation Julegaveregn indsamler midlerne, hvorefter pengene gives videre til FADD (Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge). FADD administrerer og fordeler selv de indsamlede midler rundt til de forskellige døgninstitutioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05333.