Once Upon A Saga

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Guldagervej 34, 2720 Vanløse, CVR 38425676

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.onceuponasaga.dk), online indsamlingsplatform, og sociale medier (Twitter, Instagram og Youtube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. #12711).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansieringen af ”Once Upon A Saga”. Midlerne skal derved dække omkostninger i forbindelse med Torbjørns rejse gennem alle verdens lande.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at skrive og publicere en bog om rekordforsøget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05771