Olsen Banden Statuen

13-12-2023

Kontaktoplysninger

C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg - CVR 40219455.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. december 2022 til den 13. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.folkeaktie.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 611107) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12751885).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rejsning af statue i fuld størrelse af de tre Olsen Banden medlemmer, der skal stå på Tingstedet i Valby.
 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vedligeholdelse af statuen.

 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05548.