Øvelseshusets Venner

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Museumsvej 4, 8305 Samsø - CVR 38630660

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13156859)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for restaurering af Øvelseshuset fra 1899 ved Samsø Realskole.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne anvendes til foreningens vedtægtsbestemte formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til kulturelleformål på Samsø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04524