Østerland ApS

01-04-2023

Kontaktoplysninger

Mimersgade 10, 2. th., 2200 København N - CVR 43349643.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. november 2022 til den 1. april 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.oesterland.world), salg/auktion, og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 400 kontonr.: 4026788388).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække omkostningerne forbundet med T-shirten 'We stand with Iranian Women'. Overskuddet fra salget af T-shirten doneres til Center for Human Rights Iran.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05469.