Østdanmarks Fladfiskeforening

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Sidevolden 15, 2730 Herlev - CVR 43550411.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.odff.dk), sociale medier (Facebook), og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13519617).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Østdanmarks Fladfiskeforening. Midlerne skal anvendes til dækning af foreningens driftsomkostninger, cirka 300.000 kr. årligt. Midlerne skal endvidere anvendes til at lave en opsparing til på sigt at bygge et fladfiskecenter og derigennem mangedoble udsætningen af fladfiskeyngel i forhold til foreningens nuværende faciliteter

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05507.