Nyumba

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Nørre Søgade 33A, st., 1370 København K, CVR 40616217

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nyumba.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram og Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 184878 og 310316) og kontooverførsel (reg.nr.: 5394 kontonr.: 250072).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnehjemmet Nyumba/My African Home i Tanzania, samt projekter, der hører under foreningen, som hjælper børn i Tanzania til et trygt hjem og en god skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05612