Nyt Liv

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hungebjergvej 7, 6870 Ølgod, CVR-nummer 26753775

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nytliv.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 13778) og kontooverførsel (reg.nr.: 0891 kontonr.: 0001010659).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til den daglige drift af Nyt Liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06024