NYREFORENINGEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 59264710.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 35346) og kontooverførsel (reg.nr.: 3129 kontonr.: 9272100).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at varetage nyresyge, herunder urinvejssyge, nyredonorers og pårørendes interesser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05825.