Ny ID

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

fra den 1. august 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86485).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til

  1. stævning af kommune omkring svigt af de berørte fire søskende
  2. juridisk -og tolkeassistance
  3. rejse til og fra Mauretanien (eventuel redningsaktion vedrørende de tre tilbageværende søskende)
  4. diverse omkostninger for den ene af de fire søskende, som Ny ID har fået tilbage til Danmark (personens navn og CPR)
  5. dækning af udgifter til møder, rejser, transport og diverse relaterede til møder omhandlende sagen
  6. dækning af udgifter i forhold til eventuel rejse til Jordan, hvor de fire søskendes mor befinder sig
  7. juridisk hjælp til mor og assistance til pågældendes tilbagekomst til Danmark.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til punkt 1, 2, 3, 4 og 5.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til punkt 1, 2, 3, 4 og 5.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til Ny Identitets øvrige indsatser mod bekæmpelse af negativ social kontrol.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06631