NSP - BørneTelefonen

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Skovvej 9, 6650 Brørup - CVR 43266780

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1686 konto 3233188548).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for BørneTelefonen, indsamlingen vil gå til at flere voksne kan tage telefonen og lytte og hjælpe børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05160