Nordsjællands Jernbaneklub

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Græsted Stationsvej 84B, 3230 Græsted, CVR nr. 30950933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.veterantoget.dk) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 378301) og kontooverførsel (reg.nr.: 2276 kontonr.: 6297368921).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Nordsjællands Veterantog.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05783