Ni-liv

14-07-2023

Kontaktoplysninger

Stenrand 7, 4470 Svebølle - CVR 42387215.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2022 til den 14. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (ni-liv.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 661231) og kontooverførsel (Reg. 5367 konto 0000248066).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for revision af sidste års regnskab, og administrative omkostninger som mobilepay, regnskab og lign. Derudover indfangningsudstyr, kørselsudgifter/ medicin, foder, udstyr, grus, legetøj, pasning og pleje af vildlevende herreløse katte. Samt andet forebyggende arbejde som anses nødvendigt for at sikre færre vildtlevende herreløse katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05123