Nationalparkfond Thy

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vesterhavsgade 168, 7700 Thisted - CVR 32995462

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig og Nationalparkcenter Thy, Vesterhavsgade 168, 7700 Thisted - Nationalpark Thy’s cvr nr. 32995462).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 43246 og 681919) og kontooverførsel (reg.nr.: 0216 kontonr.: 4069234372).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift og vedligeholdelse af det fredede fyrkompleks, samt nationalparkfondens arbejde for at forbedre naturen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til projekter, der kan bidrage til Nationalparkfondens almennyttige formål, jf. bekendtgørelsen for Nationalpark Thy.

Indsamlingsområde

Nationalpark Thy.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05804