Musik i Han Herred

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Attrupvej 119460 Brovst CVR 39067951

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 31. august 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.musikihanherred.dk) og sociale medier (facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 311149) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1634069441).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for afviklingen af sommer-koncerter i en række kirker i Han Herred.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06345