MUSIK GALLERIET V/INGER MARIE ENGELBRECHT

11-07-2023

Kontaktoplysninger

Søndergade 20, 6823 Ansager - CVR 14815082.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2022 til den 11. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (musikgalleriet.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 45561) og kontooverførsel (Reg.7729 konto 4013550).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Musikgalleriet/Mariehaven efter Covid-19.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04995