Museum Wegners Venner

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Gårdelykkevej 2, 6534 Agerskov - CVR 42702692

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.museumwegnersvenner.dk) og uddeling af flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 921591) og kontooverførsel (Reg. 7933 konto 1097406).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede kendskab til Museum Wegner og ved hjælp af kulturelle aktiviteter og andre tiltag at tilvejebringe midler til støtte for Museum Wegner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05170