Mtoto Tanzania - Projekt Genesis Orphanage

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2B, 3. tv, 2000 Frederiksberg, CVR 36125985

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 139216) og kontooverførsel (reg.nr.: 2670 kontonr.: 0716127168).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte udsatte børn og unge i og omkring Arusha Tanzania gennem betaling af logi og skolegang, herunder bøger, uniformer m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05704