Mtoto Tanzania, Børn og unge i Arusha Tanzania

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2B, 3. tv, 2000 Frederiksberg, CVR 36125985

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 838174) og kontooverførsel (reg.nr.: 2670 kontonr.: 4398541540).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge i Arusha Tanzania, herunder kost, logi og skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05600