MTB STENSBÆK

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Stadionvej 26, 6510 Gram - CVR 35952101

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtbstensbæk.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 80772).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til vedligehold af MTB Stensbæk sporet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05045