MTB Horsens

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Hyldemarken 12, 8700 Horsens - CVR 35746641

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtbhorsens.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 360209).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og vedligeholdelse af lokalt Bygholm Sø MTB spor, samt til materialer, værktøj, teknik bane og madpakke hus i forbindelse med sporet + forplejning til de frivillige, der er med til at vedligeholde sporet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04957