MTB Hedeland

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Højdevej 39, 2670 Greve
CVR-nr.:38339729

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 450504).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til støtte til den frivillige forening MTB Hedeland, der via frivilligt arbejde bygger MTB.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05671