Movember Europe

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Langelinie Allé 35, 2100 København Ø - CVR 35437924

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.movember.com og www.dk.movember.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til samarbejde, tværfaglige og multi-institutionelle teams, der behandler vigtige forskningsspørgsmål vedrørende prostatakræft.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700- 04781