Most-Bro

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Svendsgade 6, 1. tv., 7100 Vejle - CVR 38943081

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.most-bro.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 71615) og kontooverførsel (reg.nr.: 2570 kontonr.: 6895906717).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at støtte og yde hjælp til fattige, syge og andre dårligt stillede personer i Bosnien-Hercegovina og at transportere/samle kørestole og al medicinsk og skoleudstyr til Bosnien-Hercegovina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05696