MOESGÅRD MUSEUM

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg, CVR 39881012

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.moesgaardmuseum.dk), sociale medier (Facebook) og SMS/mail. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 216793) og ®kontooverførsel (reg.nr.: 2211 kontonr.: 4397746459).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at sikre kulturarv via forskning, udstillinger og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06171