Mission10forty

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Fuglsangvej 11, 4720 Præstø, cvr 42647489

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.mission10forty.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 137337) og kontooverførsel (reg.nr.: 5958 kontonr.: 0001103963).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte udsatte børn og unge i vores projektlande, fortrinsvis i alderen 10 til 40, med hjælp til uddannelse, sundhed og forbedrede levevilkår. Projektlandene omfatter foreløbig Armenien, Afghanistan, Nordkorea og Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06809