Mission10forty

23-09-2023

Kontaktoplysninger

Fuglsangvej 11, 4720 Præstø - CVR 42647489.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2022 til den 23. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (mission10forty.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5958 konto 0001103963).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte børn og unge i vores projektlande, fortrinsvis i alderen 10 til 40, med hjælp til sundhed, uddannelse og forbedrede levevilkår. Projektlandende omfatter foreløbig Armenien, Afghanistan, Nordkorea og Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.22-700-05323.