Mission Uden Grænser Danmark

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande - CVR 43071947.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (missionudengraenser.dk), sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 757567) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 001 342 8255).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at rejse midler til formål som foreningen er dannet til. Sådanne formål, som foreningen er dannet til, omfatter humanitær, praktisk, følelsesmæssig og åndelig støtte til mennesker i nød både i Danmark og udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04928