Mission børn og unge

20-05-2023

Kontaktoplysninger

Bankevejen 130, 4750 Lundby - CVR 43116169.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. maj 2022 til den 20. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. mission-boern-og-ung.dk), sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8117 konto 1453321).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtaget vedtægter § 2 formål. Vi er en humanitær forening der yder hjælp, støtte og bistand til at forbedre børn og unges levevilkår både nationalt og globalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05025