Missing People

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Ouevej 5, 9500 Hobro, CVR 37865737

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.missing-people.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 41065) og kontooverførsel (reg.nr.: 9323 kontonr.: 0011227287).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til uddannelse og køb af udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05263