MindMyAngel

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Solmarksvej 29,  8240 Risskov

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juni 2023 til den 4. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 540298) og kontooverførsel (reg.nr.: 9004 kontonr.: 1120395358).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06435