Millennial Mental Health

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Roskildevej 149, 2. th., 2500 Valby - CVR 40997741

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.millennialmentalwellbeing.org) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7646 konto 2027855).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forøge bevidstheden omkring mentalsundhed hos de yngre generationer. Indsamlingen vil gå til workshops samt udarbejdelsen af materiale, som kan hjælpe og uddanne mellemledere og managers i virksomheder til at supportere deres yngre medarbejdere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04815