Mentor Immanuel

2023

Kontaktoplysninger

Spurvevej 20

4180 Sorø

Indsamlingsperiode

Fra den 31. oktober 2022 til den 30. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorimmanuel.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 448334) og kontooverførsel (reg.nr.: 0541 kontonr.: 0000269103).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at hjælpe Inuit Kalaallit (grønlændere) i livskrise eller stressede situationer til at få hjælp og støtte på det sprog de bedst forstår, samt at mindske misforståelser og fejlvurderinger, der har rod i kulturforskelle. Midlerne kan anvendes af foreningens frivillige til transport, mad og hjælp til telefonforbindelse.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til beslægtede formål i overensstemmelse med foreningens formål.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til terapi for grønlandske familier, der er i livskrise, samt advokatbistand til enkeltstående komplicerede sager.

Indsamlingsområde

Landsdækkende (Hele Rigsfællesskabet)

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06468