Menighedsplejen UHL og HNN

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Gallevej 57, 4913 Horslunde - CVR 38550241.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5039 konto 1351983).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at varetage diakonale (kirkelig sociale) opgaver over for sognenes beboere samt sognebåndsløsere, enkeltpersoner såvel som grupper. Dvs. bl.a. tildeling af julekurve til værdigt trængende, blomster til ældre på plejehjem og blomster til dem, der har mistet en ægtefælle, fællesspisning for ældre enlige. Kreativ dag for skolesøgende børn i sommerferien.

Indsamlingsområde

I Utterslev-Herredskirke-Løjtofte sogn og Horslunde, Nordlunde og Nøbbet sogne.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05104