MELTING POT FONDEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 52C, 2200 København N, CVR-nummer 33770758

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.meltingpotfoundation.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5078 kontonr.: 0001078360).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at fremme Melting Pot Fondens arbejde med udsatte unge. Fondens formål er at skabe social forandring i Danmark og udlandet med kulinarisk entreprenørskab som udgangspunkt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05811