Mejerifolk uden Grænser

12-06-2023

Kontaktoplysninger

Munkehatten 28

5220 Odense SØ

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2023 til den 14. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mejerifolkudengraenser.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 741429) og kontooverførsel (reg.nr.: 2206 kontonr.: 9028824278).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for støtte til Mejerifolk uden Grænsers projekter i specifikke udviklingslande (pt. Mongoliet, Tanzania, Nepal, Somalia).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06417