Mejerifolk uden Grænser

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Munkehatten 28, 5220 Odense SØ - CVR 36371439.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 741429).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Mejerifolk uden Grænsers projekter i specifikke udviklingslande (pt.: Mongoliet, Tanzania, Nepal, Burundi).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04704