MedicinRådgivningen

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, CVR 40183396

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.smr.dk) samt sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 829465) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13196729).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække MedicinRådgivningens udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05557