ME/CFS FORENINGEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 1, 3520 Farum - CVR 19989232

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.me-foreningen.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling/flyers og online indsamlingsplatform (GoFundMe). 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 890280) og kontooverførsel (reg.nr.: 2252 kontonr.: 0716991296).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til produktion og distribution af informationsmateriale om sygdomme samt medlemsarrangementer vedrørende sygdommen ME.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til trykning af informationsmateriale om sygdommen ME og produktion af medlemsblad.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere produktion af foldere og informationsmateriale om de temaer, vi finder vigtige i forhold til danske ME-patienter, herunder undervisningsmateriale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05794