MDFB

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Nørskovlundvej 27, 8620 Kjellerup - CVR 36293934.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 536156) samt kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13042322).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte gadehundene i Tuzla, hvor vi støtter 2 mini sheltre og i øvrigt fodrer hundene på gaden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05092