Masaibarn (Projekt Masaikvinde)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand, CVR nr. 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaikvinde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 784020) og kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.: 1462363).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens projekt ‘Masaikvinde’ som støtter unge piger og kvinder i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania. Det sker gennem oplysning, opkvalificering af praktiske færdigheder og skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.23-700-05787