Masaibarn

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand - CVR 34633339.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaibarn.dk, www.løbforlengasti.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 191615) og kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.:1462355).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til skolegang og støtte til dårligt stillede masaibørn og den daglige drift af børnecenteret Lengasti Children Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05786.