Mariebo ́s Venner

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Åbakkevej 5, 9881 Bindslev - CVR 34654980.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 133232) og kontooverførsel (Reg. 7401 konto 000506058).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og vedligehold af Mariebo’s bus.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til arrangementer for husets beboere, udflugter m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-053551.