Marguerit-foreningen

05-01-2023

Kontaktoplysninger

Vindfløjen 2, 9380 Vestbjerg - CVR 42587222

Indsamlingsperiode

Fra den 6. januar 2022 til den 5. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Samlind) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0400 konto 402048395)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ugandiske børn og deres værger, sponsorater af skolegebyr samt skolen Daisy International Scandinavian Pre-school.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04375