Make Them Smile Kenya

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Ravnsøvej 53, 8680 Ry - CVR 37882305

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.makethemsmilekenya.org) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22372301) og kontooverførsel (Reg. 7241 konto 1242323).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter for lokalområdets børn samt støtte til igangværende projekter i Ukenda, Kenya hvor Make Them Smile Kenya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05011